En dag på Krokodilens Montessoriförskola

De minsta barnen (1-3ÅR)

IMG_8987   IMG_9132

Dagen på Krokodilen börjar alltid utomhus. Vi tar alltid emot alla barn på förskolans utomhus. Mellan 07:45-09 är det fri lek. Klockan 09 går de stora barnen in och minibarnen fortsätter att vara ute. Vi gräver i sandlådan tillsammans, sjunger många sånger, över på grovmotoriken genom balansövningar, åker rutschkana, leker i lekstugan och ibland går vi på utflykt.

Vid 9:30 har de yngsta en fruktstund tillsammans och vid 10:45 börjar vi gå in en i taget i lugn och ro. Vi sätter stor vikt vid att varje barn ska få ta sin tid och få utrymme att i lugn och ro ta av sig sina egna skor och sina kläder. Det är en viktig del i barnens självständighetsutveckling. Även de minsta barnen lär sig snabbt att ta båda sina skor och hänga upp dem på sin plats genom att känna igen sitt namn och sko-krokens position. Vi byter blöjor och de barn som vill sitter på toaletten eller pottan gör det. Barnen tvättar sina händer själva eller med hjälp av oss pedagoger.

Varje vecka har vi skapande verksamhet med halva gruppen. Vi målar, bakar med Play Doh lera, klipper, trär pärlor m.m.

Vid 11:15 har de yngsta barnen samling då vi sitter tillsammans i en ring på mjuk matta. Vi räknar alla barn, pratar om vem som är sjuk eller ledig, lär oss ramsor och sjunger sånger, berättar sagor med hjälp av flano-tavlan. Samlingen är en viktig del där alla barn blir sedda och känner stark gemenskap.

11:25 Äter vi lunch. Mat och grönsaker serveras på stora fat så att barnen kan se alla grönsaker. Barnen har egna platser som är markerade med deras namn och färg, de lär sig snart att äta själva med bestick . Under måltiden strävar vi efter att ha en lugn stund så barnen får äta i lugn och ro, sedan dukar barnen av sina tallrikar, bestick, glas och skrapar sin tallrik och kastar servetten.

12-14 Vilar mini barnen på madrasser i ett lugnt rum på förskolan med stora fönster ut mot Krokodil-parken, vi har på lugn musik och finns i barnens närhet hela tiden. När barnen vaknar så får de en lugn stund med oss pedagoger.

14:30 Äter vi mellanmål. När vädret tillåter äter vi ute.

15-17 Har vi fri lek tills alla barn går hem. På vår förskola har vi allt material i barnens höjd så de kan välja vad de vill leka med, vi byter material ofta och utifrån barnens behov för att stimulera barnens utveckling och lärande.

 

Läroplanen för förskolan lpfö 98/10:
 Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

 

De äldre barnen (3-6ÅR)

IMG_8252    IMG_9149    IMG_9007

09:15-09:30 har de äldsta barnen en samling. Vi räknar barnen och noterar vilka som är sjuka eller lediga. Vi sjunger, pratar om aktuella händelser, pratar om det aktuella temat, barnens funderingar och uppmärksammar om något barn fyller år. Det är en härlig stund av gemenskap!

09:30-11:30 är vi inne. Barnen väljer helt fritt vad de vill göra och utgångspunkten är utveckling  genom  leka. Exempel på aktiviteter som finns tillgängliga på förskolan är bondgården med alla djur, gå och hämta en apelsin i köket hos vår kock för att lära sig pressa juice, att sortera var sak på sin plats vilket är början på matematik, matcha mängd och siffra, göra pärlhalsband, rita och måla, leka med bokstäver, ord och begrepp, roll lekar, konstruktion och bygg lek.

Flera dagar i veckan jobbar vi med speciella projekt indelat i åldersgrupper.

5-års gruppen arbetar med olika teman så som rymden, årstider, dinosaurier, länder och med läsförberedande övningar. I samband med varje tema upptäcker, skapar, målar vi och lär oss om det specifika ämnet. Allt, på barnets egen nivå. 5-åringarna lämnar också förskolan några gånger varje termin för att åka till Kulturhuset och skapa tillsammans med en konstpedagog.

4-års gruppen arbetar också med teman så som rymden, årstider, länder och dinosaurier mfl.I samband med varje tema upptäcker, skapar, målar vi och lär oss om det specifika ämnet. Allt, på barnets egen nivå.  4-års gruppen går ofta iväg och har aktiviteter som dans och yoga i en lokal i anslutning till förskolan.

3-års gruppen arbetar också med teman samt mycket med praktiska och motoriska aktiviteter. De häller vätskor, hamrar spikar, öppnar och stänger burkar leker med bockarna bruse sagan där man samtidigt lär sig över och under. De skär gärna gurka eller äpple som de gladeligen skalar och skär och bjuder till sina kompisar. Målande och skapande är också självklara inslag i 3-årsgruppens aktiviteter.

11:30 Varje torsdag samlas hela förskolan för Sångsamling. Då spelar Marie piano och vi sjunger och dansar tillsammans alla barn. Det blir allt från aktuella hits till gamla godingar och ofta tar vi fram rytmikinstrument.

11:30-12:15  Serveras det lunch. Varje dag får ett barn ”presentera maten” och berätta för de andra barnen vad det blir för mat och dryck. Barnen sitter i mindre grupper alltid på sin egen plats. Maten är mycket omtyckt bland barnen och den är ekologisk så långt det är möjligt. Varje dag serveras mat och grönsaker på fat som barnen själva tar mat ifrån, vi äter med bestick och barnen häller upp mjölk/vatten själva. Vi äter i lugn och ro, pratar och umgås. När alla är klara dukar barnen av själva.

12:30-14:30 har vi utelek med de äldsta barnen. Vi är antingen på gården, i skogen här i Nockeby eller i Krokodil-parken bredvid vår förskola.

 

 

Montessori Förskolan Krokodilens öppettider: Vi följer Stockholms Stads ramtider rörande öppethållande. 06.30-18.30. Våra öppettider bestäms i samråd med vårdnadshavare. Alternativ barnomsorg erbjuds på annan förskola i de fall förskolan har stängt helgfri vardag. Vi har gemensam uteöppning fram till kl. 09. Frukost innan kl. 08. En dag varje månad stänger förskolan kl.16.00 för planering. Förskolan är stängd julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

 Läroplanen för förskolan lpfö 98/10:
 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande .Verksamheten ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.