Montessori-pedagogiken

IMG_8287 IMG_9108

MONTESSORI-PEDAGOGIKEN

Här på Krokodilen arbetar vi enligt Montessori-pedagogiken. Det innebär att låta barnen utvecklas i sin egen takt, att följa och vara lyhörd för deras olika behov av stimulans och att ge dem möjlighet och frihet att välja den aktivitet som vid varje tillfälle passar bäst. Vårt ledord är alltid att utgå ifrån varje barns vilja att ”hjälp mig göra det själv”. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje, på Krokodilen ger vi barnen de verktyg som de behöver för att själva utforska och lära sig saker.

Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt. På Krokodilens stora avdelning är den pedagogiska miljön indelad i åtta huvudområden.

  • Praktiska övningar/experiment
  • Socialt samspel
  • Matematik
  • Språk
  • Sensoriska övningar (ger barnet möjlighet att sortera efter storlek, form, färg, känsel, ljud, temperatur och vikt mm)
  • Kultur, geografi, historia – Få kännedom om världen
  • Naturvetenskap
  • Arbeta med musik, rörelse, bild och form

Vår förskola erbjuder en inspirerande och harmonisk Montessori-miljö där all inredning är anpassad till barnens storlek, från bord och stolar till krukväxternas placering. Barnen har lätt att överblicka materialet som är noga förberett och tilltalande.

Montessori-lärarens roll är mångsidig. Först och främst är läraren en väsentlig länk mellan Montessori-miljön och barnen. Läraren gör återkommande observationer för att få en mångsidig kunskap om varje enskilt barn. Läraren kan sedan leda, uppmuntra och väcka barnets intresse och kan lättare presentera rätt aktivitet vid rätt tillfälle.

På ett kärleksfullt sätt får barnet nycklar till en otroligt fascinerande värld av natur, matematik, kultur, språk, vetenskap, konst och musik mm.
 Läraren finns alltid till hands som stöd men undviker att ingripa med onödig hjälp som kan bli ett stort hinder i barnets självständighetsutveckling. Läraren strävar efter att varje barn ska bli självständigt, kunna välja en aktivitet efter eget bevåg, delta spontant och finna arbets- och lekglädje. 
Framför allt strävar lärarna efter att barnen känner sig glada och harmoniska.

Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och på sin kapacitet.

Vill du veta mer om Montessori-pedagogiken besök oss gärna, och titta in på länkarna nedan:

http://www.montessoriforbundet.se