Bromma Krokodilen

Montessoriförskolan Krokodilen drivs som en ekonomiskförening med en styrelse bestående av representanter från Barnens Montessori Akademi samt med förskolans förskolechef som verksamhetsansvarig.

Hos oss på Krokodilen finns ett stort engagemang och en härlig gemenskap, såväl personal som föräldrar arbetar tillsammans för barnens bästa. Det finns många möjligheter att engagera sig i förskolan och barnens vardag om man som förälder önskar.

Styrelsen Krokodilens Montessori VT 2017 – HT 2018

Ordförande: Dianah Kane

Ledamot:      Ann-Charlott Mörner

Ekonomi:     Ina Chang

Suppleant & Förskolechef  Liz Henning