Föräldrakooperativ

Montessoriförskolan Krokodilen drivs som ett föräldrakooperativ med en styrelse bestående av föräldrar och personal, samt med förskolans förskolechef som verksamhetsansvarig.

Hos oss på Krokodilen finns ett stort engagemang och en härlig gemenskap, såväl personal som föräldrar arbetar tillsammans för barnens bästa. Det finns många möjligheter att engagera sig i förskolan och barnens vardag, varav några är obligatoriska.

Det ideella och obligatoriska arbetet består av att vara med på vår- och höststädning och att en gång per termin tvätta och stryka veckans tvätt. Vi har inga jourdagar för föräldrar. Varje familj förväntas även under sin tid på förskolan löpande delta i något av arbetsutskotten(marknadsföring, praktiska fixaruppdrag och festkommitén) samt under en period delta aktivt i styrelsearbetet. Detta engagemang ligger idag till grund för att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande höga kvalitet.

Det engagemang i Krokodilen som föräldrarna har ger en värdefull möjlighet till insyn i barnens vardag, samt inflytande och delaktighet i utvecklingen av förskolan Krokodilen.

 

Styrelsen Krokodilens Montessori VT 2017 – HT 2018

Ordförande: Paul Stormoen

Sekreterare: Måns Belfrage

Kassör: Stefan Stolt

Personalansvarig: Henrik Troeng & Sophie Sten

Förskolechef: Carina

Suppleant: Annika Lernberg – Hård