Synpunkter

Förskolan är sedan den nya skollagen infördes 2010 en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera synpunkter på den utbildning som förskolan bedriver.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du vill lämna ett klagomål vill vi att följande rutiner följs:

Steg 1 Vi vill uppmuntra att synpunker/klagomål på verksamheten i första hand tas upp direkt med den det berör

Steg 2 Om du efter kontakt med pedagogerna inte är nöjd, tar du kontakt med Platsansvarige som tar emot klagomålet. Hon informerar Förskolechefen. Uppföljning görs inom en vecka.

Steg 3 Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar förskolechefen alla berörda till samtal. Huvudman informeras om klagomålet. Vid behov tas kontaktför ytterligare uppföljning.

Steg 4 Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan tar du kontakt med Utbildningsförvaltningen i Stockholm

Anonymt klagomål skickas till förskolan per post på förskolans adress.

 

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.