Synpunkter

Förskolan är sedan den nya skollagen infördes 2010 en egen skolform. Det innebär att förskolan har ett ansvar att ta emot och hantera synpunkter på den utbildning som förskolan bedriver.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand direkt till ditt barns pedagoger. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter, ta då kontakt med förskolechefen. Använd gärna nedanstående formulär.

Vad händer med synpunkter?
Alla synpunkter utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder sker inom 10 arbetsdagar. Synpunkter samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas för förskolans styrelse.

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.